W piątek 24 lutego 2017 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach ekologicznych w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie szkodliwości palenia śmieci pt. "Kochasz dzieci, nie pal śmieci!".

Uczniowie poznali konsekwencje szkodliwości palenia śmieci w piecu domowym, przypomnieli zasady segregowania surowców wtórnych i śmieci. Warsztaty były też okazją do doskonalenia umiejętności współdziałania w grupie oraz do twórczego działania - rozwijania wyobraźni i ekspresji twórczej. Na zakończenie warsztatów uczniowie zagrali w grę EkoMemory.

Warsztaty prowadzili edukatorzy Fundacji Ekologicznej ARKA z inicjatywy Urzędu Miejskiego, który sfinansował przedsięwzięcie. Odbędą się one we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Pszczyna.