Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaną świąteczne nagrody. W sumie rozdzielono między nich ponad 15 mln. zł. Stało się tak dzięki porozumieniu, jakie dyrekcja zawarła ze związkami zawodowymi.