Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiło nieco zliberalizować obrót ziemią rolną. Już wkrótce każdy kto zechce będzie mógł kupić hektar ziemi, a nie jak obecnie, tylko 300 arów. Natomiast w granicach administracyjnych miast nie będzie żadnych ograniczeń, ponieważ tam zostaną całkowicie zostaną wyłączone przepisy o handlu ziemią.