Wydawałoby się, że osoby uczulone na pyłki roślinne cierpią tylko wiosną i latem, kiedy pylenie jest najsilniejsze. Niestety, ich życie jest trudne właściwie przez cały rok, bo już w styczniu i lutym mamy do czynienia z podwyższonym stężeniem pyłków, co sprawia, że alergicy cierpią.

Alergia wziewna to dolegliwość, która daje wiele nieprzyjemnych i utrudniających życie objawów. Pyłki, unoszone wiatrem dostają się do oczu, gardła i śluzówki nosa, powodując:
wodnisty katar i ataki kichania,
uporczywy, suchy kaszel,
obrzęki, świąd i zatkanie nosa,
łzawienie, obrzęk, uczucie swędzenia i pieczenia oczu,
obrzęk i ból gardła,
gorączkę,
problemy z koncentracją,
uczucie ogólnego rozbicia.
Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych co rok ustala tzw. kalendarz pylenia. Umożliwia on każdemu alergikowi sprawdzenie aktualnego pylenia roślin. Dzięki temu kalendarzowi można też sprawdzić, co w danym miesiącu najbardziej pyli i dzięki temu we właściwym czasie można rozpocząć przyjmowanie leków oraz dostosować codzienne aktywności do stopnia zapylenia powietrza.
Pylenie w styczniu
Już w styczniu występuje pewne stężenie pyłków leszczyny. Rośnie ona przeważnie w sadach, na działkach i w lasach. Jeśli w tym miesiącu wystąpią wyjątkowo wysokie temperatury, pyłek może pojawić się już w pierwszych dniach stycznia, ale przeważnie zdarza się to w trzeciej dekadzie. Stężenie pyłków leszczyny nie jest wprawdzie wysokie, ale może wywołać objawy uczulenia u osób z silną alergią. Okres pylenia zależy od temperatury, dlatego może występować zarówno w styczniu, jak i w lutym, marcu, a nawet pierwszej połowie kwietnia.
Co pyli w lutym
W lutym stężenie pyłków leszczyny jest jeszcze większe. Jeśli sprzyja temu pogoda, czyli jest wystarczająco ciepło, rozpoczyna się również silne pylenie olszy (zwanej również olchą). Osoby uczulone na pyłki tej rośliny mogą wyraźnie i boleśnie odczuć objawy alergii już w lutym. Olszę można najczęściej spotkać poza miastem i na terenie osiedli leżących na peryferiach miast. W lutym zaczyna też pylić cis, który bywa często sadzony w ogrodach i parkach.
Co pyli w marcu
W marcu przeważnie najbardziej intensywnie pyli olsza, a stężenie jej pyłków jest najwyższe zwłaszcza na terenach podmiejskich i wilgotnych. Kontakt z pyłkami olchy w marcu może wywołać silne reakcje alergiczne. W marcu, zależnie od regionu i pogody rozpoczyna się pylenie brzozy, która jest drzewem rosnącym pospolicie w całej Polsce. Pyli także topola i wierzba.
Co pyli w kwietniu
W tym miesiącu najbardziej intensywne pyli brzoza. Stężenie jej pyłków w tym czasie wynosi ok. 1000 ziaren na 1 metr sześcienny powietrza. Początek pylenia zależy od regionu. W centralnej i zachodniej Polsce może wystąpić w drugim tygodniu, a na Suwalszczyźnie i w górach pylenie rozpoczyna się pod koniec miesiąca, a nawet na początku maja, jeśli wiosna jest chłodna. W kwietniu pyli także topola i wierzba, a zaczyna pylić grab, jesion i dęby. Często także pyli w tym czasie trawa, babka, szczaw oraz zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium.
Co pyli w maju
Maj jest tym miesiącem, kiedy pylenie jest najsilniejsze, a u alergików występują silne objawy kataru, kaszlu, zmęczenia i łzawienia. Przeważnie w tym czasie występuje najwyższe stężenie dębów, które rosną zarówno w miastach, jak i poza nimi. Występuje także spore stężenie pyłków buki. Kończy się natomiast pylenie brzozy i wierzby. W maju intensywne pylą też trawy, babki, pokrzywy, szczaw i zarodniki grzybów z rodzaju Alternaria i Cladosporium.
Co pyli w czerwcu
Czerwiec to kolejny miesiąc nieprzyjazny dla alergików. Jest to okres najbardziej intensywnego pylenia traw i początek pylenia żyta. Trwa pylenie chwastów: szczawiu, pokrzywy, babki lancetowatej i komosy. Obserwuje się też niezbyt wysokie stężenie pylenia czarnego bzu, lipy, platanu i rzepaku. Nadal mogą pylić wspomniane wcześniej grzyby i często rozpoczyna się pylenie bylicy.
Co pyli w lipcu
W lipcu zdecydowanie rośnie stężenie pyłków bylicy, czyli chwastu, pospolicie występującego w całym kraju. Intensywnie pyli również pokrzywa, komosa oraz trawy, ale pod koniec miesiąca to pylenie wyraźnie spada. W lipcu obserwuje się niższe stężenie pyłków szczawiu, babki lancetowatej i babki szerokolistnej. Zdecydowanie natomiast nasila się pylenie zarodników grzybów z rodzaju Alternaria i Cladosporium.
Co pyli w sierpniu
W sierpniu w dalszym ciągu intensywnie pyli pokrzywa i bylica. Nadal mocno pylą zarodniki grzybów mikroskopowych. Utrzymują się też pyłki komosy, traw, babki i szczawiu.
Co pyli we wrześniu
We wrześniu nadal są obecne w powietrzu pyłki bylicy, traw, komosy, babki, pokrzywy i ambrozji, ale raczej w newielkim stężeniu. Ze względu na to, że w tym miesiącu zwykle temperatura jest niższa, obniża się też stężenie alergenów, a objawy alergii nie są już tak uciążliwe jak latem.
Pylenie w październiku
W październiku w powietrzu mogą jeszcze pojawiać się pyłki ambrozji, bylicy, babki, szczawiu, komosy i pokrzywy, ale w bardzo niskim stężeniu. To czas, kiedy alergicy nie odczuwają już żadnych objawów alergii wziewnej wywołaniem pyleniem roślin.
Pylenie w listopadzie i grudniu
W listopadzie mogą występować jeszcze niewielkie stężenia pyłków mikroskopowych z rodzaju Cladosporium, ale większość alergików już ich nie odczuwa. W grudniu nie notuje się stężenia jakichkolwiek pyłków roślin, które mogłyby wywoływać alergie u ludzi.