Jeśli do 1 lutego nie zostanie zarejestrowany numer na kartę, telefon przestanie działać. Tego dnia upływa bowiem ostateczny termin na zarejestrowanie numeru na kartę. Karta SIM z terminalu GSM selektywnego wywołania także wymaga rejestracji.

Karta SIM, która nie zostanie zarejestrowana przestaje działać 2 lutego. Przestaną więc też działać powiadomienia m.in. o alarmie nadawane przez SMSy. Rejestracji można dokonać we wszystkich punktach sprzedaży operatora, placówkach Poczty Polskiej, salonikach prasowych, a nawet na stacjach benzynowych. 
Obowiązek rejestracji karty SIM wynika z Ustawy o działaniach antyterrorystycznych (z 10 czerwca 2016 r.). Ta ustawa zakłada, że od początku lutego 2017 r. wszystkie telefony na kartę (tzw. pre-paid) muszą być zarejestrowane, a więc przypisane do konkretnego posiadacza. Intencją ustawodawcy, który wprowadził ten przepis jest utrudnienie anonimowej komunikacji między przestępcami.