W zeszłym roku Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu przepisów prawnych, które ułatwią prowadzenie biznesu. Wśród zgłaszanych postulatów znalazł się również ten dotyczący możliwości utrzymania działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci. Dzisiaj ten pomysł staje się faktem. Właśnie do konsultacji i uzgodnień został skierowany projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej.