Tradycyjne, papierowe druki zwolnień lekarskich będą w obiegu jeszcze tylko przez 15 miesięcy, a później zastąpią je elektroniczne formularze L4. Sejm wprowadził właśnie zmiany w prawie, które to umożliwią, a jednocześnie zdecydował, że papierowe zwolnienia będą w równoległym obiegu do połowy 2018 r. Tylko trzech posłów, z 417 głosujących, sprzeciwiło się tej ustawie.

Elektroniczne zwolnienia są wystawiane alternatywnie już od początku 2016 r. Teraz muszą być zaopatrzone w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP przez system teleinformatyczny ZUS. Za kwalifikowany podpis elektroniczny musi zapłacić sam lekarz, natomiast bezpłatny profil ePUAP, zdaniem lekarzy, jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze- uzasadniał resort.

Kiedy wejdą w życie zmiany, o których mowa, lekarze będą mogli uwierzytelniać zwolnienia przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Bezpłatne i bardzo łatwo. Na profilu lekarza w ZUS będą udostępnione dane ubezpieczonych, które ZUS gromadzi w swoich rejestrach, a dane wystawiającego dokument zostaną pobrane z rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień, który również znajduje się w zasobach ubezpieczyciela. Ten sposób uwierzytelniania lekarskich dokumentów można będą mogli stosować także lekarze orzecznicy ZUS do wystawiania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki powiedział, że w Polsce wystawia się najczęściej są wystawiane krótkookresowe zwolnienia lekarskie. Tych, które są wystawiane na papierze ZUS nie jest w stanie poprawnie skontrolować pod względem prawidłowości ich wystawienia. Żeby ubezpieczyciel mógł, w razie wątpliwości, wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu. A będzie to możliwe właśnie wtedy, gdy zwolnienie będzie wystawione w formie elektronicznej.

Z danych resortu rodziny i pracy wynika, że z 23 tys. lekarzy, którzy są uprawnieni do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy do tej pory na formę elektroniczną wystawiania zwolnień zdecydowało się mniej niż 3% z nich. Ustawa o elektronicznych zwolnieniach lekarskich wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. oprócz artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień, które będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.