Sprawca podpalenia w Przystani Ocalenie został ujęty przez policję!