Podczas majowej sesji radni Rady Powiatu Pszczyńskiego większością głosów przyjęli "Kartę Samorządności" przedstawicieli środowisk samorządowych. Dokument odnosi się do podstawowych zasad ustroju państwa polskiego oraz wskazuje na istotę niezależności samorządów.

W ramach działań podejmowanych przez Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów w związku z zapowiedziami zmian ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego skierowane zostały do samorządów wystąpienia zawierające propozycje wspólnych działań. Obejmują one m.in. podejmowanie przez rady gmin, powiatów i województw stanowisk przyjmujących "Kartę Samorządności" stanowiącą przypomnienie podstawowych zasad ustroju państwa. Dokument w 17 punktach opisuje najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 

Jak czytamy we wstępie: „samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej. Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa”. 

Kartę przyjęły już liczne gminy i powiaty oraz organizacje skupiające polskie samorządy. Radni powiatu pszczyńskiego nad przyjęciem karty obradowali podczas sesji 31 maja. 

- Każdy samorządowiec według własnego uznania i własnego przekonania co do istoty i idei samorządności może się wypowiadać za danym apelem, bądź przeciwko temu apelowi. Każdy z nas pełniąc funkcję reprezentanta grupy społecznej, przez którą został wybrany ma prawo wyrażać swoją opinię - podkreślał starosta pszczyński, Paweł Sadza. 

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Uchwałę przyjęto większością głosów przy 14 głosach „za” i siedmiu głosach „przeciw”.