Polskie służby są coraz bardziej zainteresowane tym, kto się udziela na Facebooku. Tylko w pierwszym półroczu tego roku wnioskowały 991 razy o ujawnienie danych z 1032 kont. Jest to więcej o 62% w porównaniu do poprzedniego półrocza. Facebook pozytywnie rozpatrzył prawie 45 % polskich wniosków- wynika z udostępnionego przez Facebook ,,Raportu dotyczącego nakazów od instytucji państwowych".

Organy ścigania mogą żądać takich informacji na podstawie regulaminu serwisu a także amerykańskich przepisów (m.in. ustawy federalnej Stored Communications Act). Facebook, w odpowiedzi na takie żądanie może przekazać organom ścigania m.in. adresy IP i miejsca logowania użytkownika, jego adres e-mail, numer karty kredytowej, zdjęcia czy wysyłane przez niego wiadomości. Jest to jednak możliwe tylko tedy, gdy Facebook otrzyma ważne wezwanie sądowe związane z toczącym się śledztwem w sprawie karnej. Natomiast, gdy wezwanie jest np. sformułowane zbyt ogólnie, wtedy Facebook może odmówić udostępnienia tych informacji.

W tym roku Facebook po raz pierwszy opublikował więcej informacji na temat tych wniosków. I zrobił to bardzo dokładnie. Wprowadził rozgraniczenia między nakazami będącymi wynikiem wezwania sądowego i takimi, które są skutkiem nagłej potrzeby, a Facebook uznał, że powinien je udostępnić, bo komuś może grozić śmierć albo poważny uraz. W przypadku polskich wniosków tego pierwszego przypadku dotyczyły 942 nakazy, które obejmowały 979 kont dotyczyło, a ich skuteczność wyniosła 43,21 %. W przypadku nagłych wypadków, służby prosiły o dane 49 razy na temat 53. kont. Skuteczność tych nakazów wynosiła 71,43%.

Po raz pierwszy w historii Facebook ujawnił również ilość wniosków od służb z prośbą o zabezpieczenie danych (np. zrzuty ekranu) do czasu dokonania niezbędnych procedur prawnych. W Polsce w pierwszej połowie br. były 94 takie wnioski, związane 120. kontami. Stale przybywa wniosków, które składają polskie służby. Coraz większa jest też ich skuteczność. Od lipca do grudnia ubiegłego roku z Polski do Facebooka skierowano 611. nakazów z żądaniem ujawnienia danych z 627. kont. Odsetek skutecznych nakazów wynosił 40,75 %. W pierwszej połowie minionego roku wpłynęły 492 nakazy związane z 444. kontami. Wtedy udostępniono dane w przypadku 34,5 % wniosków.

W sumie, w pierwszej połowie br. z całego świata do Facebooka wpłynęło 59 229 wniosków o ujawnienie danych. Oznacza to wzrost o 27 % w porównaniu z pierwszą połową minionego roku. Wniosków o zabezpieczenie danych w pierwszym półroczu br. było 38 675, a dotyczyły 67 129 kont. Najwięcej nakazów pochodzi z USA- 23 854 (skuteczność 80,65 %), Indii- 6 324 (53,59 %) i Wielkiej Brytanii- 5 469 (86,63 %).