Słonecznie rozpoczął się dzisiaj XVII Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych znany jako „Słoneczny tydzień”. Uczestnicy zaczęli imprezę od spartakiady oraz spotkania z posłem do Parlamentu Europejskiego, Markiem Plurą.

„Słoneczny tydzień”, to cykliczna impreza organizowana od 2001 roku przez Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie we współpracy z innymi placówkami oraz organizacjami. Biorą w nim udział wychowankowie placówek kształcenia specjalnego oraz uczniów klas integracyjnych działających na terenie powiatu pszczyńskiego. W tym roku udział wezmą również przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół i ośrodków z Czechowic-Dziedzic, Bielska- Białej i Cieszyna.

W ramach tegorocznej edycji odbędzie się dwadzieścia różnych konkursów, zawodów i spotkań integracyjnych o charakterze artystycznym, sportowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Słoneczny tydzień podczas spartakiady osób niepełnosprawnych na stadionie „Iskra” oficjalnie otworzyli poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Plura oraz starosta pszczyński, Paweł Sadza - Wasza energia będzie mi towarzyszyła w Parlamencie Europejskim. Szczególnie, że podejmujemy wiele różnych inicjatyw, żeby każdy obywatel Unii Europejskiej, również osoby z niepełnosprawnościami, mógł żyć jak najaktywniej i tę waszą aktywność dzisiaj widać. Wszystkim życzę zwycięstwa, pokonywania własnych słabości i pokonywania własnych rekordów - mówił poseł Plura. 

Podczas pierwszego dnia słonecznego tygodnia oprócz spartakiady odbył się jeszcze konkurs „Wiedza ze Słońcem”. Ponadto, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych spotkała się eurodeputowanym Markiem Plurą. Finał całego tygodnia odbędzie się 26 maja w Pszczyńskim Centrum kultury. 

Organizatorami wydarzenia są Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie oraz Stowarzyszenie „Razem” Dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, PFRON, Pszczyńskim Centrum Kultury, wolontariuszami z I LO im, B. Chrobrego w Pszczynie oraz z Gimnazjum nr 1 w Pszczynie.

Patronat nad wydarzeniem objął starosta pszczyński, Paweł Sadza.