Dla upamiętnienia tragicznej śmierci ś.p. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, na znak żałoby narodowej, w dniu 19 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 na terenie naszego miasta i w okolicznych miejscowościach zostanie nadany ćwiczebny sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syren w okresie jednej minuty.

Informację o uruchomieniu syren prosimy rozpowszechnić wśród domowników, sąsiadów i znajomych.

Obowiązujące rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, komunikatów ostrzegawczych

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/20130417_sygnaly_alarmowe.pdf

Ogólne zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu i komunikatu ostrzegawczego

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/postepowanie-po-ogloszeniu-alarmu