Bardzo wielu Polaków pracuje za granicą, więc do ZUS wpływa coraz więcej wniosków o emerytury i renty od osób, które pracowały i w naszym kraju, jak i w innym państwie Unii Europejskiej. Tylko w zeszłym roku do ZUS wpłynęło 154 tys. wniosków o przyznanie emerytury osobom, które pracowały w co najmniej dwóch unijnych krajach. Oznacza to wzrost o 21 tysięcy. Najwięcej wniosków składają osoby, które pracowały i były ubezpieczone zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Trzeba tylko dopełnić formalności.

Jeśli ktoś pracował i był ubezpieczony w Polsce i za granicą, może otrzymać zarówno polską jak i zagraniczną emeryturę, w którym był ubezpieczony, naturalnie pod warunkiem, że spełnia warunki wymagane do uzyskania świadczenia, określone wewnętrznym prawem danego państwa. Nie trzeba w tym celu składać kilku wniosków, wystarczy jeden w państwie, w którym się mieszka. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekazuje go instytucjom ubezpieczeniowym państw, w których wnioskodawca pracował. Tam ten wniosek będzie rozpatrywany według lokalnych przepisów, a osoba zainteresowana dostanie odrębną decyzję o emeryturze z każdego państwa, w którym była ubezpieczona. Wszystkie instytucje przyjmą tę samą datę złożenia wniosku.

Wynika z tego, że osoby, które mieszkają w Polsce i chcą otrzymywać zagraniczne emerytury, wnioski o te świadczenia mogą składać w ZUS, który zajmie się załatwieniem wszystkich formalności.   

Wniosek można złożyć w tych placówkach ZUS, które są wyznaczone do obsługi międzynarodowych spraw emerytalno-rentowych. Są to:

•Oddział ZUS w Łodzi - obsługuje Cypr, Grecję, Maltę i Włochy;

•Oddział ZUS w Nowym Sączu – obsługuje Czechy i Słowację;

•Oddział ZUS w Gdańsku – obsługuje Wielką Brytanię;

•Oddział ZUS w Tarnowie - obsługuje Austrię, Lichtenstein,  Słowenię, Szwajcarię i Węgry;

•Oddział ZUS w Opolu – obsługuje Niemcy;

•Oddział ZUS w Szczecinie – obsługuje Estonię, Finlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Norwegię i Szwecję;

•I Oddział ZUS w Warszawie – obsługuje Belgię, Bułgarię, Chorwację, Francję, Holandię, Luksemburg i Rumunię;

•Oddział ZUS w Rzeszowie – obsługuje Hiszpanię i Portugalię;

•Oddział ZUS w Toruniu – obsługuje Danię,

•Oddział ZUS w Lublinie – obsługuje Irlandię,

 Osoby, które mieszkają w Polsce, mogą złożyć wniosek:

•we właściwej placówce ZUS, która obsługuje państwo, w którym ostatnio pracowaliśmy,

•w placówce ZUS najbliżej naszego miejsca zamieszkania,

• przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na www.zus.pl. Wtedy trzeba mieć konto na PUE ZUS, a także profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo bezpieczny podpis elektroniczny. To najłatwiejszy sposób złożenia wniosku, ale w tym wypadku dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, trzeba złożyć w formie papierowej w placówce ZUS albo wysłać je pocztą.

Jeżeli zainteresowana osoba mieszka za granicą, wniosek może złożyć:

• w instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym dana osoba mieszka.

Należy wypełnić formularz obowiązujący w tym kraju i dołączyć dokumenty, które dokumentują prawo do emerytury albo renty z ZUS i posłużą do wyliczenia jej wysokości.

Takie emerytury zagraniczne wypłaca ZUS:

• Malta - 2841,76 zł

• Estonia - 1960,14 zł

• Portugalia - 1711,39 zł

• Irlandia - 1651,11 zł

• Węgry - 1646,38 zł

• Hiszpania - 1483,03 zł

• Niemcy - 1323,23 zł

• Holandia - 1272,48 zł

• Cypr - 1271,36 zł

• Wielka Brytania - 1226,45 zł