Program pomocy żywnościowej prowadzony przez fundację Formax Helping Hands na terenie naszego powiatu trwa już od kilku lat. Powstanie banku żywności na terenie powiatu pszczyńskiego, to bardzo ważny krok w działaniu fundacji, jednak jego powstanie uzależnione jest od wielu czynników.

Fundacja Formax Helping Hands założona przez Janusza Frączek, jest organizacją charytatywną działającą na wielu poziomach życia społecznego, jednak jej głównym celem jest niesienie pomocy żywnościowej.
Jednym z głównych sposobów działania fundacji, jest organizowanie zbiórek żywności, a także jej przechowywanie, organizowanie paczek i wydawanie tym najbardziej potrzebującym. W akcję fundacji czynnie zaangażowani są wolontariusze z naszego powiatu. W akcję fundacji często angażują się sołtysi oraz radni z gmin powiatu pszczyńskiego.

W czterech edycjach wydano 2000 paczek żywnościowych tj. ok.18 ton żywności.
Dzięki włączeniu się w akcję Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej, która za zgodą Starostwa Powiatowego w Pszczynie, udostępniła pomieszczenia gospodarcze do wydawania żywności dla mieszkańców zachodnich rejonów Gminy Pszczyna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie potwierdza, iż współpracuje z w/w Fundacją w zakresie realizacji zadań związanych z dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najuboższych i najbardziej potrzebujących z terenu gminy Pszczyna.
Współpraca układa się bardzo dobrze, nacechowana jest dużym zaangażowaniem ze strony fundacji. Pomoc skierowana jest do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie skierowane jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodki Pomocy Społecznej kwalifikują osoby do pomocy żywnościowej, wydając w tym celu skierowania, natomiast pomoc udzielana jest przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, wspierane przez organizacje partnerskie, regionalne i lokalne. Taką organizacją jest Fundacja Formax Helping Hands i bez jej pomocy realizacja programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Pszczyna nie byłaby możliwa.
Prócz pomocy żywnościowej fundacja planuje między innymi przystąpienie do projektu "Zielone Płuca dla Pszczyny"

w porozumieniu z Wydziałem Rolnictw Starostwa w Pszczynie i w Porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do obsadzenia ekranów dźwiękochłonnych winobluszczami. GDDKiA przygotowuje dokumentację, które ekrany można obsadzić.
To jeszcze nie wszystko, w porozumieniu z nadleśnictwem Kobiór planuje się działanie pt. "Sadzimy nowe pokolenie drzew".

Największym wyzwaniem i zarazem nie lada problemem, spędzającym sen z powiek organizatorom przedsięwzięcia jest zdobycie odpowiednich powierzchni magazynowych, w których można by przechowywać żywność, na którą zapotrzebowanie jest o wiele większe, a niżeli możliwości fundacji.
Nie mniej znaczące jest również ograniczenie budżetu, którego wystarcza jedynie na zaspokojenie minimalnych potrzeb związanych z działalnością Formax Helping Hands.
Powyższe problemy stawiają pod wielkim znakiem zapytania czy i ewentualnie kiedy miałby powstać Bank Żywności z siedzibą w Pszczynie.
I choć idea szczytna, to jak zawsze boryka się z problemami, które tylko dzięki wsparciu wolontariuszy, oraz pomocy w znalezieniu lokum magazynu mogą zostać rozwiązane.
Wszystko zależy jak zawsze od dobroduszności zwykłych mieszkańców naszego Powiatu.
Fundacja apeluje do wszystkich zainteresowanych pomocą przy tworzeniu własnego Banku Żywności w Pszczynie o zgłaszanie się do zarządu lub o kontakt mailowy pod adresem: biurofundacja960@gmail.com