Spółka PGT, znana pod handlową nazwą Telefonia Polska Razem (TP Razem) będzie musiała zapłacić prawie 2 mln zł kary za wprowadzanie swoich klientów w błąd przez to, że fałszywie podawała się za konkurencję. Tę karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Analiza rozmów telefonicznych, zeznania klientów a także dawnych i obecnych pracowników Telefonii Polska Razem umożliwiły urzędnikom UOKiK wyrobienie sobie opinii na ten temat i ukaranie operatora. Stwierdzono bowiem,  że operator istotnie podawał się za konkurencję po to, żeby nakłonić klientów do podpisania umowy właśnie z nim, przez co naraził ich na dodatkowe koszta. Ustalono również, że za konkurencję podawali się nie tylko pracownicy firmy, którzy telefonicznie kontaktowali się z potencjalnymi klientami, ale też kurierzy, którzy dostarczali umowy do podpisania. Co więcej, na dokumentach w widocznym miejscu zostało umieszczone logo obecnego operatora klienta po to, żeby uwiarygodnić TP Razem.

Firma nie zgadzała się też na udostępnienie kopii dokumentów, które podpisali jej, niczego nieświadomi klienci, żeby nie mogli stwierdzić, jaki błąd popełnili i bezpłatnie rozwiązać umowy, w ciągu do 14 dni od ich podpisania. Kto chciałby rozwiązać umowę z TP Razem po tym terminie miałby zapłacić karę od 500 do 1500 zł. Urząd stwierdził, że operator celowo wprowadzał w błąd swoich klientów i nie doszukał się w działaniach spółki żadnych okoliczności łagodzących. Dlatego nałożył na Telefonię Polska Razem najwyższą, przewidzianą przez prawo karę w wysokości 10% obrotu osiągniętego w poprzednim roku, czyli ok. 1,97 mln złotych. Decyzja nie jest ostateczna i operator będzie mógł odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.