Dobre wiadomości z rynku pracy. Po raz pierwszy od 1990 roku poziom bezrobocia w końcu grudnia był niższy niż w listopadzie. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec roku w rejestrach urzędów pracy figurowało 895,7 tys. osób.

Szacowana przez Ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2021 r. wyniosła 5,4 proc. , co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian, a w zestawieniu z końcem 2020 r. była niższa o 0,9 punktu proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2021 r. kształtowała się w przedziale od 3,0 proc. w województwie wielkopolskim do 8,6 proc. w warmińsko-mazurskim.

Stopa bezrobocia w grudniu 2021 r

Bezrobotni na koniec 2021 roku

Z danych resortu wynika, że w rejestrach bezrobotnych w końcu 2021 r. było o 150,8 tys. (tj. o 14,4 proc.) mniej bezrobotnych niż przed rokiem.

Liczba osób bezrobotnych w grudniu 2021

  • W porównaniu do stanu z końca listopada 2021 r. liczba bezrobotnych w grudniu zmniejszyła się o 3,1 tys. osób, czyli o 0,3 proc.
  • Dla przykładu, w grudniu 2018 r. bezrobocie wzrosło o 1,9 proc., a w grudniu 2019 i 2020 r. o 2,0 proc.

Porównując poziom bezrobocia w końcu 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 24,2 tys. osób, czyli o 2,6 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,1 pkt. proc. W lutym 2020 r. wynosiła ona 5,5 proc – podaje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

W grudniu 2021 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To co prawda o 17,6 tys. (15,5 proc.) mniej niż w listopadzie 2021 r., ale o 14,7 tys. (18,1 proc.) więcej niż w grudniu 2020 r.