Motoambulans, czyli motocykl przeznaczony do szybkiego transportu medycznego jest konstrukcją wykorzystującą funkcje motocykla i ambulansu. Powstał w odpowiedzi na coraz większą liczbę użytkowników dróg i ograniczoną przepustowość infrastruktury transportowej.