Podniesienie na pewnym odcinku drogi prędkości nie jest jednoznaczne z nakazem poruszania się tam z prędkością wskazaną na znaku, a oznacza tylko zakaz jej przekraczania. Do takiego wniosku doszedł Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i tamtejsze Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie był odmiennego zdania.