Aż 80% dróg gminnych i 90% tras powiatowych w Polsce trzeba wyremontować i to jak najszybciej. Niektóre z nich nie mają nawet utwardzonej nawierzchni.