Rozważane są różne projekty opodatkowania tzw. śmieciowego jedzenia, ale nie wiadomo, czy decyzje w tej sprawie zostaną podjęte - poinformował wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

Janczyka zapytała o to w interpelacji posłanka Mirosława Nykiel (PO), która pytała m.in. czy konieczne jest wprowadzenie podatku na śmieciowe jedzenie, czy może jest jakieś inne rozwiązanie, które mogłoby zahamować rosnącą ilość osób z nadwagą. „Ile najwyżej może wzrosnąć cena produktu po wprowadzeniu opodatkowania? - pytała Nykiel.
Wiceminister odpowiedział, że jednym z narzędzi poprawy jakości odżywiania społeczeństwa mogą być szczegółowe rozwiązania fiskalne, które obowiązują już z powodzeniem w wielu krajach unijnych, np. w Danii, we Francji, na Węgrzech, w Portugalii czy Wielkiej Brytanii.
- Dlatego są rozważane różne koncepcje ewentualnego wprowadzenia podatku, który będzie obciążał tzw. śmieciowe jedzenie. Jednak żadne decyzje sposobu opodatkowania niezdrowej żywności nie zostały jeszcze podjęte - odpowiedział Janczyk.
Wyjaśnił, że nie określono wyrobów bądź składników tych produktów, dla których obowiązywałaby stawka takiego podatku i nie ma również decyzji, czy taki podatek w ogóle zostanie wprowadzony. Zatem nie można też podać kwoty, o jaką może wzrosnąć cena produktu po wprowadzeniu opodatkowania - zaznaczył Janczyk.
Według wiceministra, prowadzenie polityki fiskalnej, dotyczącej produkcji i obrotu produktów spożywczych, które w nadmiarze są szkodliwe dla zdrowia, sprzyja udokumentowanemu obniżeniu ich konsumpcji. Wiceminister poinformował, że już w 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) udostępniła przegląd systematyczny, który określał wpływ polityki fiskalnej na sposób żywienia, stan odżywienia oraz rozwój chorób przewlekłych. Stwierdzono, że podatki i subsydia mogą w dużym stopniu wpływać kształtowanie zdrowych i racjonalnych wyborów żywieniowych społeczeństwa.
- Na gruncie krajowym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego „Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa” zakłada się prowadzenie przez Ministra Zdrowia we współpracy z Ministrem Finansów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym prozdrowotnej polityki publicznej nastawionej na zwiększanie dostępności produktów spożywczych zalecanych do spożycia i zmniejszanie dostępności produktów niezalecanych do nadmiernego spożycia - powiedział Janczyk.