W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 (Samochodówka) trwają przygotowania do kolejnego stażu dla uczniów w ramach projektu "Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości" oraz dla nauczycieli w ramach projektu „By kształcić jeszcze lepiej”.

Staże skierowane są do uczniów kształcących się w kierunkach takich jak: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, ślusarz, elektryk, sprzedawca, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych. W przypadku kadry nauczycielskiej projekt kierowany jest do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

W ramach niniejszych projektów planowane jest odbycie jeszcze dwóch trzytygodniowych staży przez uczniów oraz wyjazdu nauczycieli na szkolenie. Uczniowie swoje staże zrealizują w Anglii (maj/czerwiec 2017) oraz w Niemczech (październik 2017). Niemiecki rynek pracy oraz kulturę tego państwa będzie poznawało 20 uczniów i dwoje opiekunów. Na przełomie maja i czerwca grupa 17 uczniów i dwóch opiekunów będzie miała możliwość zapoznania się z realiami i możliwościami swojego zawodu w Anglii. Staże są okazją do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz pogłębienia umiejętności językowych, a także zapoznania z kulturą i obyczajowością innych państw. Staże zagraniczne są wielką szansą dla uczniów. Pozwalają bowiem na pokonanie barier, z którymi młodzi ludzie niejednokrotnie się borykają.

Obecnie trwa rekrutacja do kolejnego projektu „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe!!!", którego adresatami są uczniowie naszej szkoły. Beneficjenci tego projektu będą poszerzać swoje kompetencje w Hiszpanii i Niemczech. 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od wielu lat realizuje z powodzeniem wiele projektów. Obecnie w szkole zakończono realizację dużego projektu z 2014 roku przeznaczonego łącznie dla 75 uczestników. Aktualnie trwają prace nad realizacją projektu szkoleń dla 15 nauczycieli, którzy w lipcu 2017r. będą pogłębiać swoje kompetencje językowe i zawodowe w Anglii. Wieloletnie doświadczenie naszej szkoły w realizacji projektów pozwala nam wierzyć w to, iż wyniki konkursu wniosków z 2017 roku będą dla nas pomyślne, a wtedy kolejne dwie grupy uczniów w latach 2018/2019 wyjadą na dwa trzytygodniowe staże do Hiszpanii i Niemiec. Wszystkie wspomniane wyżej projekty finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).