Wprowadzone właśnie zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) upoważnia zamawiającego do poznania danych osobowych pracowników. Dotyczy to ich imion, nazwisk, dat zawarcia z nimi umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu. Te zmiany w przepisach są wspólnym dziełem prezesów Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a zostały spowodowane faktem, że dotychczas zamawiający miewali kłopoty z ustaleniem, czy wykonawcy zamówień rzeczywiście zatrudniają pracowników na umowę o pracę.