Już w połowie roku wicepremier Mateusz Morawiecki twierdził, że wie, co zrobić z oszczędnościami emerytalnymi, które zgromadziliśmy w OFE. A teraz już i my to wiemy, bo Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przygotował rekomendację dla rządu, którą zaakceptował Stały Komitet Rady Ministrów. A pomysł polega na tym, że 75% środków z OFE zostanie skierowane pod zarząd specjalnych funduszy, a reszta do ZUS.

Plan Morawieckiego zakłada, że 25 % środków pochodzących z OFE będzie przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), a jednocześnie ich wartość będzie zapisana na subkontach, które poprowadzi ZUS. Pozostałymi 75 % aktywów będą zarządzały fundusze inwestycyjne, utworzone na bazie dzisiejszych OFE. Te środki zostaną ulokowane na indywidualnych kontach emerytalnych w ramach III filaru. Z lipcowych wypowiedzi wiceministra wynikało, że zarządzany przez ZUS FRD dostanie ze środków z OFE ok. 35 mld zł, a pozostałe 103 mld zł trafią pod zarząd następców OFE. Zależy nam na tym, żeby zaproponowane przez nas rozwiązania pracowały na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w możliwie największym stopniu- powiedział wicepremier.

Ten plan zakłada również utworzenie powszechnych dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu emerytalnego, które będą oparte na automatycznym zapisie pracowników.