Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska jest zdania, że kwestią odbierania telefonów w sprawach służbowych i poczty elektronicznej po pracy powinna się zająć komisja kodyfikacyjna prawa pracy, która teraz pracuje nad nowoczesnym Kodeksem pracy.