Zanosi się na spory wzrost płacy minimalnej. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w przyszłym roku może wzrosnąć o 117 zł. Sposób ustalania minimalnej płacy dokładnie regulują przepisy.