Komisja Europejska przedstawiła projekt zasad obrotu między firmami, z którego wynika, że konsumenci w ogóle nie będą rozliczać się z VAT.