Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że zwiększa limit jednorazowej amortyzacji z 3,5 tys. zł do 100 tys. zł rocznie. Oznacza to, że oszczędności dla firmy mogą wynosić nawet 18 tys. zł.

Dotychczas jednorazowa amortyzacja środków trwałych była możliwa tylko wtedy, gdy wartość nowego środka trwałego była niższa niż 3,5 tys. zł. W przypadku środków trwałych, których wartość początkowa była wyższa, amortyzacja musiała być rozłożona na kilka lat. Dlatego inwestycja w droższe maszyny czy urządzenia jeszcze długo po ich zakupie nie odzwierciedlała się w kosztach uzyskania przychodów. W tym roku sytuacja ma się zmienić. Ministerstwo rozwoju zapowiedziało zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł rocznie. Ten nowy limit będzie stosowany do wszystkich środków trwałych, które dana firma nabyła od 1 stycznia br, bez względu na to, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Projekt ustawy, która ma wprowadzić te zmiany zakłada, że każda firma (również jednoosobowa działalność gospodarcza) w ciągu roku będzie mogła dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o wartości do 100 tys. zł. Tak wysoki jednorazowy odpis amortyzacyjny będzie możliwy jednak tylko wtedy, kiedy łączna wartość środków trwałych, które firma zakupiła w danym roku wyniesie co najmniej 10 tys. zł. Zmiany w przepisach, które to umożliwią zostaną wprowadzone zarówno do ustawy o PIT, jak i do ustawy o CIT. Wyższe limity jednorazowej amortyzacji nie będą się wiązały z żadnymi dodatkowymi wymogami, a będą z nich mogły korzystać wszystkie firmy bez względu na ich wielkość i osiągane dochody.

Dotychczas szybsza amortyzacja środka trwałego o większej wartości była możliwa tylko na podstawie przepisów o pomocy de minimis. Jednak mogły z niej korzystać tylko niektóre podmioty gospodarcze. Poza tym, uzyskanie zaświadczenia o skorzystaniu z pomocy de minimis wymagało przedstawienia wielu dokumentów w urzędzie skarbowym, a także mogło doprowadzić do zmniejszenia możliwości firmy do uzyskania w przyszłości niektórych środków unijnych. Nowe rozwiązanie, w przeciwieństwie do procedury de minimis, będzie powszechne, a więc będzie się odnosiło do każdej firmy i będzie stosowane z mocy ustawy, bez żadnych dodatkowych formalności.

Oba rozwiązania mają jednak wspólny element. W obu przypadkach jednorazowa amortyzacja nie może być zastosowana w odniesieniu do nieruchomości oraz środków transportu, co oznacza, że znajdzie zastosowanie przede wszystkim przy zakupie maszyn i urządzeń. Według prognoz ministerstwa, z nowej ulgi w ciągu roku może skorzystać ok. 150 tys. firm.